Tại sao hầu hết mèo tam thể lại là mèo cái?

Đầu tiên, thế nào là mèo tam thể? Mèo tam thể không phải là một giống mèo mà chỉ là một trong các thể loại màu sắc của bộ lông mèo. Mèo tam thể phải có đủ 3 màu: vàng cam, đen và trắng. Các sắc độ màu có thể bao gồm cả màu xám, màu kem và màu vàng nâu. Một con mèo tam thể thật sự phải có các mảng màu rộng của 3 màu kể trên còn những con mèo “vẩy đồi mồi” thì có sự pha trộn lẫn lộn giữa 3 màu.

meo

Nếu mèo tam thể được xác định là con mèo có 3 màu thì câu hỏi là: tại sao hầu hết mèo tam thể lại là mèo cái? Câu trả lời thuộc về vấn đề di truyền học. Màu lông mèo là gien liên kết giới tính: tính trạng màu lông được liên kết với giới tính. Mèo cái có 2 nhiẽm sắc thể X còn mèo đực thì có một nhiễm sắc thể X và một nhiễm sắc thể Y. Gien quy định màu lông đen và vàng chỉ có trên nhiễm sắc thể X. Còn gien quy định màu lông trắng lại có trên các nhiễm sắc thể thường như một gien độc lập.

Vì mèo cái có 2 nhiễm sắc thể X nên nó có thể biểu hiện cùng lúc cả màu đen và màu vàng cam, cộng với màu trắng tạo thành màu tam thể. Mèo đực chỉ có 1 nhiễm sắc thể X nên chỉ có thể biểu hiện hoặc màu vàng cam hoặc màu đen. Việc biểu hiện màu sắc này khá phức tạp vì liên quan đến những tính trạng trội và tính trạng lặn được quy định bởi các gien nằm trên nhiễm sắc thể X.
Có khi nào mèo tam thể lại là mèo đực không? Câu trả lời là có, nhưng rất hiếm. Khi đó, con mèo sẽ có 2 nhiễm sắc thể X và một nhiễm sắc thể Y. Con mèo có dư 1 nhiễm sắc thể thường bị vô sinh.

Nguồn: http://forum.vietpet.com/